klasa pod patronatem firmy: Spedimex

TECHNIKUM ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE
ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź
tel. 42 674-69-88
email: szkola@technikumlodz.pl

Szkoła

Logistyk - kim jest?

Logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kontrolą oraz odpowiednim dokumentowaniem procesów transportowych i spedycyjnych, a także prowadzeniem gospodarki magazynowej.
Aby w skrócie opisać złożoność tego zawodu stosuje się regułę 7W:

 1. Właściwy produkt – bezbłędne realizowanie zamówień.
 2. Właściwa ilość – prognozowanie popytu.
 3. Właściwy stan – kontrolowanie jakości.
 4. Właściwe miejsce – wybór odpowiedniej lokalizacji.
 5. Właściwy czas – terminowość.
 6. Właściwy klient – obsługa klienta.
 7. Właściwa cena – wycena świadczonych usług.

TECHNIK LOGISTYK

KIERUNEK TECHNICZNY Z PRZYSZŁOŚCIĄ
specjalizacje: obsługa transportu (SPL.04), obsługa magazynów (SPL.01)

 

 • 5-letni okres nauczania
 • kilkunastoosobowe klasy
 • przygotowanie do matury
 • kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w zawodzie
 • branżowy język angielski
 • znajomość systemów informatycznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy
 • patronat firmy SPEDIMEX

Program nauczania w szkole zakłada realizację następującej liczby godzin tygodniowo:

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

przedmioty ogólnokształcące

21

20

21

20

18

informatyka – zakres rozszerzony

2

2

3

2

2

kształcenie zawodowe

11

13

12

13

7

wymiar praktyk zawodowych

140 (4 tyg.)

140 (4 tyg.)

Przedmioty dodatkowe: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwo zawodowe.

Za główny cel stawiamy sobie wyposażenie naszych uczniów w umiejętności praktyczne oraz teoretyczne, które są przepustką do podjęcia pracy w zawodzie technik logistyk. Do tego niezbędne jest spotkanie z praktykami, ludźmi mającymi wiedzę i doświadczenie, dlatego też przedmioty zawodowe w naszej szkole prowadzone są wyłącznie przez specjalistów z tej dziedziny. Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w firmach logistycznych z Łodzi i okolic, patronat nad klasą objęła firma SPEDIMEX, jeden z liderów rynku.

Abiturienci technikum są rzetelnie przygotowani do egzaminu dojrzałości, również na poziomie rozszerzonym. Duży nacisk kładziemy na naukę języka angielskiego, matematyki oraz informatyki. Dzięki temu nasi maturzyści są rzetelnie przygotowani do podjęcia studiów na kierunku logistyka oraz pokrewnych.

Jako absolwent tego kierunku masz możliwość otrzymania certyfikatu o ukończeniu kursu na wózki widłowe honorowanego w Unii Europejskiej!
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (SPL.01.) odbywa się pod koniec klasy III. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (SPL.04) odbywa się pod koniec I półrocza klasy V.

Infrastruktura

Każda z pracowni wyposażona jest w stanowisko komputerowe dla każdego ucznia, pakiet programów biurowych oraz materiały i środki dedykowane procesowi kształcenia w zawodzie (m.in. wzory dokumentów związanych w gospodarką magazynową, oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, czasopisma branżowe).

Informacje dla kandydata

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć klasę technik logistyk (I TL) oraz technik programista (I TP) dla absolwentów szkoły podstawowej.

Technikum Administracyjno-Usługowe bierze udział w elektronicznej rekrutacji:

http://lodzkie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  (skierowanie na badanie do pobrania w sekretariacie),
 • karty zdrowia,
 • zdjęcia.

W pierwszej kolejności do Technikum Administracyjno-Usługowego przyjęci zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

Technik logistyk – zawód przyszłości

Zawód technika logistyka jest coraz bardziej popularny, a zapotrzebowanie na osoby, posiadające odpowiednie umiejętności, stale rośnie. Technik logistyk zajmuje się przede wszystkim planowaniem, a następnie realizowaniem i kontrolowaniem przepływu surowców, materiałów i produktów gotowych. Bardzo istotna jest tutaj efektywność ekonomiczna, umiejętność planowania i przewidywania oraz odpowiednia komunikacja. Jeśli czujesz, że chcesz związać swoje życie zawodowe z tą pasjonującą dziedziną, jaką jest logistyka i transport, zawód technika logistyka jest dla Ciebie!

Czym zajmuje się technik logistyk?

Na codzienną pracę technika logistyka składa się wiele elementów, a odpowiednia wiedza i umiejętności są niezbędne dla zachowania efektywności. Choć podstawowym zadaniem technika logistyka jest dbanie o bezpieczny transport z jednego miejsca do drugiego, zajmuje się on również obsługą klienta, dbaniem o odpowiedni przepływ informacji, organizacją codziennej pracy innych osób, prognozowaniem popytu w oparciu o analizy rynku, kontrolowaniem zapasów, realizacją zamówień czy procesami zaopatrzeniowymi. Tego typu praca wymaga również wielu zdolności interpersonalnych, między innymi wysokiej komunikatywności, odporności na stres, umiejętności szybkiego radzenia sobie z problemami czy umiejętnościami analitycznymi. Praca technika logistyka wymaga również odpowiedniego zaangażowaniu i dużej ilości energii do działania – jest to praca, w której nieustannie coś się dzieje, w związku z czym technik logistyk musi błyskawicznie reagować na różnego typu sytuacje.

Możliwości rozwoju w zawodzie technika logistyka

Rynek pracy w Polsce wykazuje coraz większe zainteresowanie zawodem technika logistyka. Nic dziwnego – absolwenci logistyki są niezbędni w niemal każdej większej firmie, zarówno w tych, które zajmują się produkcją czy spedycją jak i w firmach z branży usługowo-handlowej. Ilość ofert pracy dla techników logistyki stale rośnie, dzięki czemu absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem ciekawej pracy. Możliwości rozwoju w zawodzie są bardzo szerokie – technicy logistyki często zajmują stanowiska specjalistyczne i kierownicze w dużych i znanych firmach. Technicy logistyki mogą liczyć na pracę w działach sprzedaży i dystrybucji, prognozowania popytu, obsługi magazynowej, planowania produkcji i zapasów, gospodarowania odpadami czy w działach logistyki miejskiej usług infrastrukturalnych. Wiele osób wiąże się również z transportem kolejowym czy powietrznym, a także wodnym, w którym główną rolę odgrywają kontenerowce. Jak widać, możliwości zawodowe dla technika logistyki są naprawdę ogromne – wystarczy znaleźć odpowiednią branżę dla siebie, aby cieszyć się pracą marzeń.

Przedmioty zawodowe, które pojawiają się podczas nauczania na profilu technik logistyk:

 • język angielski w branży logistyki
 • procesy transportowe w logistyce – proces przepływu i transportu, we wszystkich rodzajach transportu
 • usługi transportowo-spedycyjne
 • obsługa jednostek zewnętrznych
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • planowanie przepływów zasobów i informacji
 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • logistyka w procesach produkcji
 • zapasy i magazynowanie w logistyce
 • dystrybucję (rozprowadzanie towarów)
 • logistykę zaopatrzenia i produkcji
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • praktyka zawodowa logistyka

Zapraszamy do nauki w zawodzie technik logistyk w Łodzi.

ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź

Kontakt

TECHNIKUM ADMINISTRACYJNO–USŁUGOWE

ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź
tel. 42 674-69-88
email: szkola@technikumlodz.pl