Informacje dla kandydata

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć klasy technika logistyki (I TL)technika programisty (I TP) oraz elitarną klasę technika programisty - klasa e-sportowa (I TPE) dla absolwentów szkoły podstawowej.

Technikum Administracyjno-Usługowe bierze udział w elektronicznej rekrutacji:

http://lodzkie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badanie do pobrania w sekretariacie),
  • karty zdrowia,
  • zdjęcia.

W pierwszej kolejności do Technikum Administracyjno-Usługowego przyjęci zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

Zapraszamy do nauki w zawodzie technik logistyk i technik programista w Łodzi.

Podanie o przyjęcie >>

Technikum Administracyjno-Usługowe

94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/55

Sekretariat - II piętro p. 212

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH  PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, profil zaufany albo podpis kwalifikowany) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 20 kwietnia 2022 r.

do 17 maja 2022 r.

do godz. 12:00

 

od 25 lipca 2022 r.

do 28 lipca 2022 r.

do godz. 12:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 31 maja 2022 r.

 do 4 sierpnia 2022 r.

 

3.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 4 lipca 2022 r.

do 11 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

 

                    

 

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 8 lipca 2022 r.

do 12 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

 

 

 

 

    5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

19 lipca 2022 r.

do godz. 12:00

 

5 sierpnia 2022 r.

do godz. 12:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica / opiekuna kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku              o przyjęcie do szkoły.

od 19 lipca 2022 r.

godz. 12.00

do 22 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

od 5 sierpnia 2022 r.

do godz. 12:00

do 10 sierpnia 2022 r.

do godz. 12:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2022 r.

do godz. 12.00 

11 sierpnia 2022 r.

do godz. 12:00

 

8.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (kandydatom przyjętym do technikum zawodowego)

od 20 kwietnia 2022 r.

do 20 lipca 2022 r.

od 25 lipca 2022 r.

do 9 sierpnia 2022 r.

*Więcej szczegółów na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz w dokumencie Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego

dni otwarte 2022

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Technikum Administracyjno-Usługowego w Łodzi.

Odbędą się one 9 kwietnia w godz. 9:00-14:00 przy ul. Wileńskiej 53/55 w Łodzi.

Zapraszamy!


Masz pytania? Napisz do nas
Logotypy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

zgoda