Informacje dla kandydata

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć klasy technika logistyki (I TL)technika programisty (I TP) oraz elitarną klasę technika programisty - klasa e-sportowa (I TPE) dla absolwentów szkoły podstawowej.

Technikum Administracyjno-Usługowe bierze udział w elektronicznej rekrutacji w dwóch systemach:
PCSS Nabór (dla uczniów z Łodzi): http://nabor.pcss.pl/lodz.
Vulcan (dla uczniów spoza Łodzi):  https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.xhtml

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badanie do pobrania w sekretariacie),
 • karty zdrowia,
 • zdjęcia.

Obcokrajowcy proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia 9 klasy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 • oryginał aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 • oryginał karty zdrowia/szczepień z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 • kserokopię paszportu/karty pobytu,
 • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL,
 • 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej,
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły.

W pierwszej kolejności do Technikum Administracyjno-Usługowego przyjęci zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

Informujemy, że od września 2023 r. wprowadzone zostaną miesięczne opłaty za nauczanie w TAU w wysokości 200 zł (technik programista) oraz 100 zł (technik logistyk).

Zapraszamy do nauki w zawodzie technik logistyk i technik programista w Łodzi.

Podanie o przyjęcie >>

Technikum Administracyjno-Usługowe

94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/55

Sekretariat - II piętro p. 212

terminy postępowania rekrutacyjnego

lista placówek do badań lekarskich 2024

Badania lekarskie możesz wykonać wszędzie, natomiast na poniższej liście znajdziesz miejsca gdzie zrobisz to bezpłatnie:

dni otwarte 2024

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Technikum Administracyjno-Usługowego w Łodzi.

Odbędą się one 16 marca 2024 r. w godz. 10:00-12:00 przy ul. Wileńskiej 53/55 w Łodzi.

Do zobaczenia!


Masz pytania? Napisz do nas
Logotypy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

zgoda